OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy eksperta, który zrecenzuje wszystkie materiały edukacyjne  przygotowywane w ramach projektu.

Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia a także niezbędnymi załącznikami – do pobrania

Formularz-zapytania ofertowego_ekspert recenzja całości

Podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 19 kwietnia 2024 (do końca dnia) na adres edukacja@smz.waw.pl