RESTYTUCJA ŻUBRA – sukces nie tylko leśników

Zapraszamy do lektury:

Las Polski – nr 1/2024 1-15 stycznia • Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu

Małgorzata Kołodziejczyk

O początkach restytucji żubra, rozwoju populacji i aktualnych problemach z nią związanych debatowali we wrześniu 2023 roku w Borku k. Bochni uczestnicy 20. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem „100 lat restytucji żubra”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, SGGW w Warszawie oraz Nadleśnictwo Niepołomice.

Celem spotkania było podzielenie się zarówno informacjami praktycznymi, jak i wynikami najnowszych badań naukowych dotyczących populacji żubra. Wśród 170 osób uczestniczących bezpośrednio w obradach oraz ok. 30 internautów śledzących je online znaleźli się naukowcy, leśnicy, lekarze weterynarii, zarządcy stad z Polski, Czech, Słowacji, Azerbejdżanu, Bułgarii, Danii, Holandii, Niemiec, Litwy,
Ukrainy, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz Kanady. Obecni byli też przedstawiciele RDOŚ w Warszawie i Krakowie oraz CKPŚ. – W tym
roku skoncentrowaliśmy się na historii i pokazaniu tego, jak różni ludzie na różnych etapach ratowali żubra, kiedy był zagrożony  wyginięciem.  Zaplanowaliśmy też rozpoczęcie dyskusji o tym, co dalej? Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jakiej ochrony potrzebuje żubr dzisiaj? – podkreślała Wanda Olech z SGGW w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Niepołomickie żubry

Od rozpoczęcia hodowli żubrów w Niepołomicach właśnie mija 88 lat. W tym czasie urodziło się tu 277 osobników. Ośrodek Hodowli Żubrów służy przede wszystkim zabezpieczeniu jego krajowej populacji. Jednak zwierzęta te przemieszczane były i są nadal do wielu krajów
Europy, a nawet Ameryki. Dziś ośrodek ma charakter zamknięty. Podczas wizyty studyjnej, wpisanej w program konferencji „100 lat  restytucji żubra”, liczna grupa miała okazję odwiedzić OHŻ. Była to też okazja dla ośrodka, by pochwalić się inwestycjami. – Spełniając oczekiwania turystów, otworzyliśmy wybudowany w 2023 r. specjalny podest umożliwiający obserwację żubrów. Znajduje się on tuż przy ogrodzeniu, jednak poza ośrodkiem – podkreślił Michał Goś, zastępca dyrektora RDLP w Krakowie.

Cały artykuł do przeczytania TUTAJ

 

Fot. archiwum SMŻ