KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W POLSCE
KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W POLSCE

POLSKIE LASY DLA ŻUBRA

Projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” przewidziany na lata 2019-2023 realizowany jest zgodnie ze standardem dobrych praktyk.

Ochroną zostaną objęte istniejące wolne populacje żubra – białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz ta żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także wypuszczenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Lasach Janowskich. Prowadzone są także działania ochronne w stosunku do żubrów żyjących w zagrodach.

Więcej >

Aktualności

22.12.2023

Zagroda Pokazowa Żubrów w Krajewie

Po przeszło czterech latach wytężonej pracy i zaangażowania wielu osób zakończono budowę Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie. 11 grudnia 2023 r. z Wolińskiego Parku Narodowego przyjechał do zagrody pierwszy żubr – 3 letni byk o imieniu Pomeranin. Dwa dni później przywieziona została krowa Powilga z Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, a w piątek...

Więcej >
17.11.2023

Od 100 lat wspólnie dla żubra

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Małgorzaty Kołodziejczyk, który skupia się na XX międzynarodowej konferencji 'Sto lat restytucji Żubra,’ zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów we współpracy z Nadleśnictwem Niepołomice oraz SGGW w Warszawie. Celem spotkania, jak co roku, było podzielenie się zarówno informacjami praktycznymi, jak i wynikami badań naukowych dotyczącymi żubra. W konferencji wzięło udział 210 osób,...

Więcej >
30.08.2023

Ogłoszenie – Rozpoznanie cenowe

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020, w związku z realizacją Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr:POIS.02.04.00-00-0027/18-03 Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wWarszawie zwraca się z prośbą o wycenę dostaw, określonych poniżej: Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk...

Więcej >
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Zasięg projektu:

5
KLUCZOWYCH ZAGRÓD
HODOWLANYCH
90%
krajowej wolnej populacji
ŻUBRÓW
8
WOJEWÓDZTW