Aktualności

Zagroda Pokazowa Żubrów w Krajewie

22.12.2023

Po przeszło czterech latach wytężonej pracy i zaangażowania wielu osób zakończono budowę Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie. 11 grudnia 2023 r. z Wolińskiego Parku Narodowego przyjechał do zagrody pierwszy żubr – 3 letni byk o imieniu Pomeranin. Dwa dni później przywieziona została krowa Powilga z Ośrodka Hodowli...

Więcej >

Od 100 lat wspólnie dla żubra

17.11.2023

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Małgorzaty Kołodziejczyk, który skupia się na XX międzynarodowej konferencji 'Sto lat restytucji Żubra,’ zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów we współpracy z Nadleśnictwem Niepołomice oraz SGGW w Warszawie. Celem spotkania, jak co roku, było podzielenie się zarówno informacjami praktycznymi, jak i wynikami badań naukowych dotyczącymi żubra....

Więcej >

Ogłoszenie – Rozpoznanie cenowe

30.08.2023

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020, w związku z realizacją Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr:POIS.02.04.00-00-0027/18-03 Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wWarszawie zwraca się z prośbą o wycenę dostaw, określonych poniżej: Zamawiający Szkoła Główna...

Więcej >