Aktualności

Ogłoszenie – Rozpoznanie cenowe

30.08.2023

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020, w związku z realizacją Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr:POIS.02.04.00-00-0027/18-03 Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wWarszawie zwraca się z prośbą o wycenę dostaw, określonych poniżej: Zamawiający Szkoła Główna...

Więcej >

Relacja z Dnia Żubra w Lutowiskach

28.08.2023

Kolejny już XIV Dzień Żubra w Lutowiska dobiegł końca. Jak zawsze dopisała pogoda a tłumy zwiedzających potwierdzają, że impreza ta niezmiennie cieszy się wielką popularnością. W programie wydarzenia znalazły się m.in. zawody strzeleckie, zawody drwali, krajowa wystawa psów ras myśliwskich a także zawody szachowe. Miłośnicy przyrody mogli...

Więcej >

Zaproszenie na XX Międzynarodową Konferencję Naukową „100 lat restytucji żubra”

04.08.2023

Od 6 do 8 września w Borku koło Bochni odbędzie się jubileuszowa bo XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „100 lat restytucji żubra” organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Szczegóły konferencji znajdują się na dedykowane stronie internetowej KONFERENCJE...

Więcej >

Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice 2023

27.06.2023

W dniu 6 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów brało udział w Dniu Otwartym zorganizowanym z Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jest to coroczne wydarzenie, na które zapraszane są dzieci i młodzież szkolna. W tym roku było ich ponad 2000. Na małych gości odwiedzających ZKP Sułkowice czekało wiele atrakcji: przede...

Więcej >