Kontakt

prof. dr hab. WANDA OLECH

koordynator merytoryczny projektu

KRYSTYNA CIELNIAK

zastępca koordynatora projektu

AGNIESZKA SUCHECKA

zastępca koordynatora projektu

Dla mediów:

LIDIA STERNIK-STEMPKOWSKA

specjalista ds. informacji i promocji