KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W POLSCE
KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W POLSCE

POLSKIE LASY DLA ŻUBRA

Projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” przewidziany na lata 2019-2023 realizowany jest zgodnie ze standardem dobrych praktyk.

Ochroną zostaną objęte istniejące wolne populacje żubra – białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz ta żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także wypuszczenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Lasach Janowskich. Prowadzone są także działania ochronne w stosunku do żubrów żyjących w zagrodach.

Więcej >

Aktualności

07.07.2020

Podsumowanie pierwszego kwartału 2020 r. w Nadleśnictwie Cisna

W Nadleśnictwie Cisna w miesiącach styczeń – marzec 2020r. dokarmiano żubry burakami (20 ton), granulatem (2 tony), wykładano sól lizawkową (2 tony). Przeprowadzono porządkowanie miejsc dokarmiania oraz odśnieżanie miejsc dokarmiania i dróg dojazdowych. Ponadto prowadzono w okresie styczeń-marzec 2020 r. obserwacje żubrów w lesie, na łąkach, grupujących się wokół miejsc dokarmiania w ramach...

Więcej >
26.06.2020

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce- realizacja projektu w Nadleśnictwie Kobiór

W pierwszym kwartale 2020 r. w ramach projektu wykonywano następujące czynności: przygotowanie karmy, jej transport i zadawanie żubrom, wykładanie soli lizawkowej, obsługa poideł na wodę, zabiegi dezynfekcyjne przy karmidłach, paśnikach i matach dezynfekcyjnych, rekultywacja łąk i pastwisk poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych, wysiew nawozów i nasion traw, konserwacja i naprawy sprzętu mechanicznego, ogrodzeń rezerwatu...

Więcej >
16.06.2020

Sprawozdanie z realizacji projektu w Nadleśnictwie Płaska

Nadleśnictwo Płaska w I kwartale 2020 r. zakończyło zadanie polegające na dokarmianiu żubrów. W tym celu zakupiono i rozłożono 10 ton buraków i 14 szt. lizawek solnych. Karmę wyłożono trzykrotnie w leśnictwie Hanus oraz Królowa Woda, gdzie wcześniej często były widywane żubry. Augustowskie stado żubrów było widywane przez mieszkańców miejscowości: Jazy, Gruszki, Rubcowo, Żabickie,...

Więcej >
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Zasięg projektu:

5
KLUCZOWYCH ZAGRÓD
HODOWLANYCH
90%
krajowej wolnej populacji
ŻUBRÓW
8
WOJEWÓDZTW