08.01.2007

Obelisk „Puszcz imperatora”

Dnia 29 grudnia 2006 roku odsłonięto w Woli Michowej obelisk upamiętniający 30 rocznicę sprowadzenia żubrów w masyw Chryszczatej. Inicjatywa tego przedsięwzięcia wyszła od leśniczych nadleśnictw Baligrodu i Komańczy, jednocześnie działaczy Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Głównym pomysłodawcą był pan Ryszard Paszkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród.

30 lat temu wypuszczono w Bieszczadzkie lasy sześć żubrów, pięć samic i jednego samca. Stado to zapoczątkowało obecną populację liczącą około 100 żubrów i stanowi zachodnią populację tego gatunku w Bieszczadach.

Obelisk stanął w pobliżu zagrody aklimatyzacyjnej. Odsłonięcia dokonali: Kazimierz Fudała, emerytowany gajowy z Nadleśnictwa Komańcza, doc. Kajetan Perzanowski, naukowy opiekun bieszczadzkich żubrów oraz Wojciech Szepieciński, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej.

Almost at the end of year 2006 (December 29) in Wola Michowa small monument was presented. This monument memorizes the 30 anniversary of European bison come back into massif of Chryszczata. The idea to memorize the anniversary came from foresters of Komancza and Baligrod Forest Districts, as well as from members of European Bison Friends Society. The main person involved was Mr. Ryszard Paszkiewicz the head of Baligrod Forest District. Thirty years ago six bison, five females and one male, were released in this region of Bieszczady mountains. This group founded the herd now numbering 100 animals which is the west part of Bieszczady population. The monument is standing close to acclimatization enclosure. The ceremony of launching the monument was done by Mr. Kazimierz Faduła – retired forester, Dr. Kajetan Perzanowski – scientific coordinator and Mr. Wojciech Szepieciński – vice director of Regional Directorate of the State Forests in Krosno.