01.06.2008

Żubr i jego ochrona. Biuletyn Vol. 1 (2008)

Kośla T. et al. „Stan wapnia w tkankach żubra żyjącego na wolności w Puszczy Białowieskiej w zależności od płci i wieku”

Jaroszewicz B. & Pirożnikow E. „Diversity of plant species eaten and dispersed by the European bison Bison bonasus in Białowieża Forest”

Osińska B. et al. „Zmiany o charakterze nowotworowym w płucach żubrów (Bison bonasus)

Olbrych K. „Morfologia jajników żubra w zależności od wieku samic”

Demiaszkiewicz A. et al. „Stan zarażenia żubrów w Puszczy Białowieskiej helmintami w sezonie zimowym 2007/2008”

Cabaj W. et al. „Neospora caninum u żubrów – świadomość problemu”

Czykier E. „Stężenie wolnego testosteronu (FT) w surowicy żubrów z wczesną spermiogenezą – badania wstępne”

Nowak Z. & Olech W. „Zmienność mikrosatelitarna w obrębie chromosomów płci u żubrów”

Perzanowski K. et al. „Założenia do wyznaczania ostoi żubra w Bieszczadach”

Raczyński J. „Księga Rodowodowa Żubrów – od początków do chwili obecnej”

Marszałek E. „Kronika ośrodka hodowli żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany”

Gwiżdż R. & Młynarczyk B. „Ośrodek Hodowli Żubrów w Niepołomicach”

Halicki W. & Kołeczek D. „Aspekty środowiskowe planowanej hodowli żubrów IES w Grabinie”

Bozik K. „Żubry w Puszczy Knyszyńskiej”

Janicka D. et al. „Restytucja żubra Bison bonasus (L. 1758) jako element ochrony czynnej na obszarach Natura 2000 Pomorza Zachodniego”

Paszkiewicz R. „Monitoring żubrów w Nadleśnictwie Baligród”

Pčola S. & Gurecka J. „Najnovšie poznatky z reštitúcie zubra hrivnatého (Bison bonasus) v Národnom parku Poloniny. Aktualne informacje o restytucji żubra w Parku Narodowym Połoniny”

Tracz M. et al. „Nowe stada żubrów w województwie zachodniopomorskim”


Kośla T. et al. „Stan wapnia w tkankach żubra żyjącego na wolności w Puszczy Białowieskiej w zależności od płci i wieku”

Jaroszewicz B. & Pirożnikow E. „Diversity of plant species eaten and dispersed by the European bison Bison bonasus in Białowieża Forest”

Osińska B. et al. „Zmiany o charakterze nowotworowym w płucach żubrów (Bison bonasus)

Olbrych K. „Morfologia jajników żubra w zależności od wieku samic”

Demiaszkiewicz A. et al. „Stan zarażenia żubrów w Puszczy Białowieskiej helmintami w sezonie zimowym 2007/2008”

Cabaj W. et al. „Neospora caninum u żubrów – świadomość problemu”

Czykier E. „Stężenie wolnego testosteronu (FT) w surowicy żubrów z wczesną spermiogenezą – badania wstępne”

Nowak Z. & Olech W. „Zmienność mikrosatelitarna w obrębie chromosomów płci u żubrów”

Perzanowski K. et al. „Założenia do wyznaczania ostoi żubra w Bieszczadach”

Raczyński J. „Księga Rodowodowa Żubrów – od początków do chwili obecnej”

Marszałek E. „Kronika ośrodka hodowli żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany”

Gwiżdż R. & Młynarczyk B. „Ośrodek Hodowli Żubrów w Niepołomicach”

Halicki W. & Kołeczek D. „Aspekty środowiskowe planowanej hodowli żubrów IES w Grabinie”

Bozik K. „Żubry w Puszczy Knyszyńskiej”

Janicka D. et al. „Restytucja żubra Bison bonasus (L. 1758) jako element ochrony czynnej na obszarach Natura 2000 Pomorza Zachodniego”

Paszkiewicz R. „Monitoring żubrów w Nadleśnictwie Baligród”

Pčola S. & Gurecka J. „Najnovšie poznatky z reštitúcie zubra hrivnatého (Bison bonasus) v Národnom parku Poloniny. Aktualne informacje o restytucji żubra w Parku Narodowym Połoniny”

Tracz M. et al. „Nowe stada żubrów w województwie zachodniopomorskim”

Sztych D. Kulturotwórcza rola żubra