09.03.2020

Podsumowanie sezonu zimowego w Nadleśnictwie Czerwony Dwór

W 2019 roku liczba żubrów na obszarze Nadleśnictwa Czerwony Dwór wahała się od 12 do 30 osobników i były to głównie byki. W minionym roku 2019 nie odnotowano upadków żubrów.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór postępując zgodnie z rekomendacjami i zalecieniami żywieniowymi w ramach dokarmiania stosuje siano, kiszonkę z kukurydzy oraz owies. Siano zebrane z wykaszanych w okresie letnim łąk wykładane jest w brogach i paśnikach. Zakupiono 22 tony kiszonki z kukurydzy oraz 4 tony owsa paszowego, które zostało wyłożone w miejscach dokarmiania żubrów. Żubrom również oferowane są lizawki solne w celu uzupełnienia brakujących skladników mineralnych. Ilość i częstotliwość wykładania karmy dopasowane są do panujących warunków meteorologicznych.

 

fot. Archiwum Nadleśnictwa Czerwony Dwór