18.03.2021

Janowskie stado żubrów już na wolności

W dniu 19 stycznia 2021 roku do Nadleśnictwa Janów Lubelski przywieziono pierwsze dwa żubry tworzące kolejne wolne stado tego gatunku w Polsce. W kolejnych dniach przyjeżdżały następne transporty z żubrami aż wreszcie stado założycielskie liczyło 8 żubrów (w tym 4 samice). Żubry pochodzą z populacji w Puszczy Boreckiej będącej pod opieką Nadleśnictwa Borki oraz z rezerwatu Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór. Subpopulacja w Lasach Janowskich docelowo ma osiągnąć liczebność 40 osobników.

Archiwum Nadleśnictwa Janów Lubelski

Po okresie adaptacji w zagrodzie żubry opuściły ją by rozpocząć życie na wolności. 8 letnia krowa i jej 7 miesięczne cielę, które niespodziewanie opuściły zagrodę jako pierwsze po kilku dniach od przyjazdu, dołączyły już reszty, grupy która  5 -tygodniową aklimatyzację spędziła w zagrodzie.  Możemy mieć co do tego pewność, gdyż zarówno krowa „uciekinierka” jak i 9 letnia krowa z cielęciem, która adaptowała się w zagrodzie wraz z resztą stada noszą nadajniki GPS, dzięki którym leśnicy dokładnie znają miejsce ich przebywania.

Relokacja żubrów na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski i utworzenie tam stada wolnego to jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, realizowanego przez SGGW we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz 25 jednostkami Lasów Państwowych. Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności.

M.Androsiuk, Nadl.Browsk