03.08.2021

Wolna hodowla żubrów – Puszcza Romincka zarejestrowana w KRŻ

W dniu 17 kwietnia 2021 r. żubry z Puszczy Rominckiej opuściły zagrodę aklimatyzacyjną.Zostały zarejestrowane w Księdze Rodowodowej Żubrów jako wolna hodowla żubrów – Puszcza Romincka.Zgodnie z zasadami KRŻ nadano im także imiona: POBORKA, KACHA II, KANATKA, POCHULEK, KAMIENKA, KAJER,KANIKA, KAMARZKA. 

Od opiekunów stada z Nadleśnictwa Gołdap wiemy, że tego lata w stadzie pojawił się także pierwszy żubr urodzony na wolności w Puszczy Rominckiej. Z uwagi na sezon wycieleń niepokojenie żubrów, nawet w celu zrobienia zdjęcia przychówku jest niewskazane. Spokojnie zatem czekamy aż tegoroczne cielęta podrosną i będzie je można sfotografować bez zakłócania spokoju stada. 

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Gołdap