05.11.2021

Nowe obroże telemetryczne u żubrów w Puszczy Augustowskiej

Dwie krowy ze stada augustowskiego otrzymały nowe obroże telemetryczne z nadajnikami GPS. Założenie lub wymiana obroży wymaga u żubrów zastosowania narkozy. Z tego powodu całe przedsięwzięcie musi się odbyć z udziałem wykwalifikowanego lekarza weterynarii oraz opiekunów żubrów. Przy tej okazji zawsze pobierane są także próby krwi i wymazy do badań stanu zdrowia oraz włosy do badań genetycznych.

Dzięki telemetrii możemy dowiedzieć się więcej nie tylko o lokalizacji stada ale także o biologii i zwyczajach żubrów. Możemy śledzić ich wędrówki nie płosząc przy tym zwierząt. Ciężar obroży jest tak dobrany by noszące je osobniki nie odczuwały dyskomfortu. Obroże telemetryczne są popularną metodą zbierania danych o wielu gatunkach zwierząt. Noszą je m.in. wilki, rysie, foki czy nawet wiewiórki. Na takie badania należy oczywiście uzyskać zgodę właściwego organu ochrony przyrody. Zakup obroży w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.

fot. J. Jadeszko