05.06.2022

Żubrowa edukacja w Bieszczadach

Kolejne dwa wolnościowe stada żubrów mają powstać w Nadleśnictwach Bircza i Rymanów w Polsce południowo-wschodniej. Choć proces reintrodukcji żubrów jest długotrwały to edukacja i rozmowy ze społecznością lokalną już się rozpoczęły.

12 maja br. w siedzibie Nadleśnictwa Bircza odbyły się warsztaty pn. „Czynna ochrona populacji żubra”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób reprezentujących lokalne gminy, sołectwa, Nadleśnictwo Bircza, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu , Karpackie Towarzystwo Ekonomiczno- Rolnicze, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie oraz Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat  historii i aktualnej sytuacji gatunku, opieki nad wolnym stadem żubrów, sytuacji żubrów w Bieszczadach, profilaktyki i monitoring zdrowia żubra a także monitoring populacji żubra w ramach realizowanych projektów.

Dzień później podobne warsztaty odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury i Edukacji w Jaśliskach, położonym w Nadleśnictwie Rymanów.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawianymi podczas warsztatów.