12.12.2022

Dlaczego dokarmiamy żubry?

Dlaczego zimowe dokarmianie żubrów to jedno z kluczowych działań czynnej ochrony tego gatunku? Odpowiedź znajduje się w tym krótkim filmie edukacyjnym.

Obejrzyj film

Jest to jeden z dziesięciu spotów edukacyjnych podnoszących ciekawe i istotne kwestie z życia żubrów.

Filmy zrealizowano w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.

fot. Adam Kolator