09.01.2023

Tworzymy metapopulację – „Głos Lasu”, grudzień 2022

W grudniowym „Głosie Lasu” ukazał się wywiad Małgorzaty Kołodziejczyk z profesor Wandą Olech z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, o zbliżającym się stuleciu restytucji żubra i rozwoju jego populacji w Polsce.

 
Z artykułu dowiemy się o początkach restytucji żubra, która rozpoczęła się z chwilą utworzenia Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra w 1923 roku.

Zapraszamy do przeczytania artykułu  TUTAJ

fot. Nadleśnictwo Lutowiska