06.03.2023

Prof. Wanda Olech uhonorowana medalem

Prof. dr hab. Wanda Olech z Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW będąca także założycielką i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, została uhonorowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Medalem im. Profesora Tadeusza Vetulaniego.

Medal przyznano „za dokonania na rzecz programów hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz ochrony gatunków zwierząt zagrożonych lub konfliktowych”.

Gratulujemy Pani Profesor!

Więcej na temat tego wydarzenia można przeczytać tutaj