04.05.2020

Działania projektowe zrealizowane w I kwartale 2020 r. w Nadleśnictwie Augustów

Od stycznia do końca marca Nadleśnictwo prowadziło akcję zimowego dokarmiania żubrów. Łącznie przez cały okres dokarmiania wyłożono 3,5 ton owsa, 10 ton buraków pastewnych, 25 bel siana, 20 ton kiszonki/sianokiszonki oraz 36 sztuk lizawek solnych (kostki o wadze 10 kg).

 W dniu 4 marca br. Nadleśnictwo Augustów odwiedzili przedstawiciele Nadleśnictwa Janów Lubelski, którym leśnicy pokazali w terenie efekty działań ochronnych na rzecz żubra, które realizują w ramach Projektu. Dodatkowo opowiedzieli kolegom z lasów Janowskich jak wyglądał proces wsiedlenia żubrów do Puszczy Augustowskiej krok po kroku, ponieważ Janów Lubelski realizuje podobne zadanie. 

 W tym samym dniu odbyło się także wspólne spotkanie z rolnikami ze wsi Krasne. Rolnicy zgłosili problem przebywania żubrów na ich polach uprawnych (oziminy). Podczas spotkania Nadleśnictwo wysłuchało wszelkich skarg i uwag. Przedstawiono rolnikom ścieżkę postępowania w celu uzyskania odszkodowania od RDOŚ.  Zainteresowanym przekazano także urzędowe druki do wypełnienia by móc zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie. 

W dniu 12 marca br. do zagrody aklimatyzacyjnej w Nadleśnictwie Augustów  zostały przywiezione kolejne żubry: 1 krowa z Puszczy Białowieskiej (Karotka), 2 krowy (Podpucha i Posesja II) i jeden byk (Podróżnik) z Kiermus. Żubry dobrze zniosły transport i po wypuszczeniu do zagrody rozpoczęły swobodne żerowanie na wyłożonych dla nich osikach. Chwile te uwiecznione zostały na poniższym filmie.

W dniu 3  kwietnia br. żubry przebywające w zagrodzie aklimatyzacyjnej Nadleśnictwa Augustów zostały wypuszczone na wolność. Od kilku dni w pobliżu zagrody przebywało stado 9 osobników wolnożyjących, co daje nadzieję na szybkie połączenie się w jedno stado. Z pewnością zostanie ustalona hierarchia ważności w stadzie. Leśnicy zakładają, że dalej będzie to dotychczasowa przewodniczka stada krowa Ostoja, ale czas pokaże co ustalą żubry. Dzięki założonej obroży telemetrycznej będzie można monitorować miejsca pobytu żubrów na bieżąco. 

Joanna Jadeszko

fot. Nadleśnictwo Augustów