04.05.2020

Rekordowa liczba żubrów w Nadleśnictwie Bielsk

W ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim w I kwartale 2020 roku kontynuowało zimowe dokarmianie żubrów. Ma to celu zarówno polepszenie warunków życia żubrów jak również ograniczenie rosnących szkód wyrządzanych przez te zwierzęta w uprawach rolnych i leśnych. W okresie styczeń – marzec Nadleśnictwo wyłożyło 10,5 tony siana do brogów a także innych miejsc dokarmiania na terenach często odwiedzanych przez żubry.

W bieżącym roku planowane są działania w postaci koszenia łąk, zimowego dokarmiania a także budowa dwóch brogów na siano. 
Tegoroczna inwentaryzacja wykazała obecność na terenie Nadleśnictwa 135 żubrów. Jest to najwyższa jak dotąd liczba żubrów zaobserwowanych na terenie Nadleśnictwa Bielsk.

Tekst: Marcin Romańczuk

fot. Archiwum Nadleśnictwa Bielsk

Bróg z sianem po zimowym dokarmianiu w Leśnictwie Jelonka