18.05.2020

Wieści od żubrów z Puszczy Boreckiej

W Nadleśnictwie Borki podczas I kwartału 2020 roku, w miejscach stałego dokarmiania oraz zagrodzie pokazowej wyłożono 190,16 ton paszy (siano, siano – kiszonka, kiszonka z kukurydzy, buraki, mieszanka zbożowa, granulat). Na obsługę stada leśnicy przeznaczyli około 689 godzin pracy. Żubry bytujące w Puszczy Boreckiej mają się dobrze. Znajdują się pod stałą opieką lekarza weterynarii oraz pracowników wykonujących obsługę stada, polegającą m.in. na zadawaniu karmy w okresie zimowym, sprzątaniu i dezynfekcji miejsc dokarmiania, prowadzeniu monitoringu i obserwacji zwierząt. Wraz z nadejście wiosny kończy się zimowe dokarmianie jednak opieka nad żubrami trwa. Są dla nich rekultywowane łąki, tworzone naturalne wodopoje, koszone łąki i zbierane siano.

Obszar Puszczy Boreckiej tworzy zwarty duży kompleks leśny (obręby leśne Borki i częściowo Przerwanki) oraz nierównomierne rozmieszczone mniejsze kompleksy w obrębie leśnym Węgorzewo. Łącznie Nadleśnictwo składa się z 255 kompleksów wydzielone w 1002 oddziały o przeciętnej
powierzchni 25,81 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się duża część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz większość obszaru Puszczy Boreckiej. Połączenie dziesiątek jezior – od wielkich jak Mamry i Dargin po bezimienne oczka ukryte wśród lasów – z dużym kompleksem Puszczy i wieloma mniejszymi rozlokowanymi wśród urozmaiconego morenowego krajobrazu, powoduje że Puszcza jest zróżnicowana i bogata przyrodniczo.

W Puszczy Boreckiej żyje na wolności 112 żubrów, które policzone zostały podczas zimowej inwentaryzacji w 2019 roku. Znajduje się tam także zagroda pokazowa żubrów, która pełni dwie funkcje. Po pierwsze pokazowo-edukacyjną, gdyż umożliwia turystom podziwianie żubrów, a leśnikom z Nadleśnictwa Borki prowadzenie zajęć edukacyjnych. Po drugie pełni również funkcję hodowlaną, gdyż urodzone w niej żubry będą przekazywane do innych hodowli lub dołączą do stada wolnościowego w Puszczy Boreckiej.

Zdjęcia Krzysztof Żoch

Tekst: Mariusz Kobeszko