16.06.2020

Sprawozdanie z realizacji projektu w Nadleśnictwie Płaska

Nadleśnictwo Płaska w I kwartale 2020 r. zakończyło zadanie polegające na dokarmianiu żubrów. W tym celu zakupiono i rozłożono 10 ton buraków i 14 szt. lizawek solnych. Karmę wyłożono trzykrotnie w leśnictwie Hanus oraz Królowa Woda, gdzie wcześniej często były widywane żubry. Augustowskie stado żubrów było widywane przez mieszkańców miejscowości: Jazy, Gruszki, Rubcowo, Żabickie, Krasne oraz Hanus. Jeden z mieszkańców miejscowości Rubcowo opowiadał o stadzie żubrów podchodzącym w biały dzień blisko ich zabudowań (zdarzenie miało miejsce na początku marca). Wcześniej widywali pojedyncze osobniki.