26.06.2020

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce- realizacja projektu w Nadleśnictwie Kobiór

W pierwszym kwartale 2020 r. w ramach projektu wykonywano następujące czynności: przygotowanie karmy, jej transport i zadawanie żubrom, wykładanie soli lizawkowej, obsługa poideł na wodę, zabiegi dezynfekcyjne przy karmidłach, paśnikach i matach dezynfekcyjnych, rekultywacja łąk i pastwisk poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych, wysiew nawozów i nasion traw, konserwacja i naprawy sprzętu mechanicznego, ogrodzeń rezerwatu i ogrodzeń upraw leśnych uszkodzonych przez żubry. Prowadzono na bieżąco obserwacje żubrów i poszukiwania osobników, które odłączyły się od stada. Wykonano także kompleksowy remont paśnika.  Ponadto rozbudowano stanowiska karmowe oraz poddano konserwacji paśniki i cielętnik.

Za fundusze projektowe zakupiono 300 kg nasion traw na podsiewy łąk i pastwisk dla żubrów,. 80 kg preparatu witaminowego na potrzeby uzupełnienia niedoborów witamin   i minerałów w okresie zimowym. W ramach profilaktyki sanitarnej zakupiono 1 tonę trocin oraz 30 ton piasku. Zakupiono także paszę specjalistyczną – granulat w ilości 4 tony oraz otręby pszenne do sporządzania mieszanki karmy treściwej w ilości 2,4 tony.

Prowadzona była stała opieka weterynaryjna nad stadem polegającą na obserwacji żubrów, monitorowaniu ich stanu zdrowotnego, doradztwie żywieniowym a także kontroli  prawidłowości dezynfekcji mat, karmideł i paśników. 

Sporządziła:

Elżbieta Wójtowicz

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Kobiór
Fot. Archiwum Nadleśnictwa Kobiór