07.07.2020

Podsumowanie pierwszego kwartału 2020 r. w Nadleśnictwie Cisna

W Nadleśnictwie Cisna w miesiącach styczeń – marzec 2020r. dokarmiano żubry burakami (20 ton), granulatem (2 tony), wykładano sól lizawkową (2 tony). Przeprowadzono porządkowanie miejsc dokarmiania oraz odśnieżanie miejsc dokarmiania i dróg dojazdowych. Ponadto prowadzono w okresie styczeń-marzec 2020 r. obserwacje żubrów w lesie, na łąkach, grupujących się wokół miejsc dokarmiania w ramach monitorowania stad.

W dniu 6 marca została w Nadleśnictwie Cisna przeprowadzona inwentaryzacja żubrów w terenie. Zaobserwowano łącznie 18 żubrów w tym 11 byków i 7 krów. 

Sporządził:

 Łukasz Mokrzyński