09.04.2021

Historia i aktualna sytuacja żubra w Polsce. Wykład prof. dr hab. Wandy Olech

Zapraszamy do obejrzenia wykładu prof. dr hab. Wandy Olech z Katedry Genetyki i Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Liczebność światowej populacji żubra pod koniec 2019 r. wynosiła prawie 8,5 tysiąca osobników, w Polsce żyło ich dokładnie 2269, z czego 2048 na wolności a ponad 200 osobników w hodowlach zamkniętych. W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój populacji żubra w Polsce i na świecie. Zaledwie dekadę temu żyło ich na świecie o połowę mniej, niespełna 4,5 tysiąca. Ten sukces jest wynikiem realizacji wielu projektów ochrony tego gatunku w Europie, a także ścisłej współpracy międzynarodowej. Zdecydowany wzrost liczby stad i liczebności populacji świadczy o skuteczności prowadzonych działań i konieczności ich kontynuacji. Ze względu na fakt, iż w Polsce mamy największą populację żubra, a co czwarty żubr jest Polakiem, czujemy się odpowiedzialni za losy tego gatunku. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Lasami Państwowymi, Białowieskim Parkiem Narodowym oraz Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów od wielu lat realizuje projekty zapewniające czynną ochronę populacji żubra. Na działania takie składają się między innymi zimowe dokarmianie, mające na celu zatrzymanie zwierząt w lesie i ograniczenie dzięki temu szkód w uprawach rolnych. Budowane są ponadto śródleśne wodopoje – źródło wody dla wielu gatunków i mini siedlisko przyczyniające się do ochrony bioróżnorodności. Prowadzony jest całoroczny monitoring zdrowia żubrów, co również ma ogromne znaczenie dla populacji, bo gatunek ten jest wrażliwy na wiele chorób. Ponadto żubry wywożone są za granicę oraz tworzone są nowe stada wolnościowe i zagrody pokazowe w Polsce. Realizacja tych zadań możliwa jest m.in. dzięki projektowi „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, który sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności.